آبی عربی کنکور
زبان و ادبیات فارسی کنکور
دین و زندگی کنکور
اشتباهات متداول درس‌های عمومی
دفتربرنامه ريزى به روش قلم چى
فلش كارت ادبيات پايه و پيش
فلش كارت زبان انگلیسی پايه و پيش
فلش كارت عربى پايه و پيش عمومى
فلش کارت آیات و احادیث پایه و پیش
فلش كارت  دین و زندگی پايه و پيش
فلش كارت واژگان زبان انگليسى پيش
30 مجموعه سوال دروس عمومی
30 مجموعه سوال دروس عمومی (پاسخ تشریحی)
READING
10000 تومان
هفت کنکور عربى صرف و نحو
 جمع بندی زبان انگلیسی
آبي عربي جامع همگامان
همگامان جامع زبان انگلیسی پایه تا کنکور
کتاب دین وزندگی جامع همگامان
واژه نامه جامع عربی همگامان
درک مطلب عربی 360 درجه (همگامان)
کارآگاه ترجمه عربی (همگامان)