سبز شیمی (3) دوازدهم ریاضی و تجربی
سبز فیزیک (3) دوازدهم تجربی
سبز هندسه (3) دوازدهم ریاضی
مجموعه دروس چهارم دبستان
سه سطحی علوم چهارم دبستان
زیست شناسی تصویری دهم تجربی
سبز علوم هشتم
سه سطحی فارسی سوم دبستان
سه سطحی فارسی چهارم دبستان
مجموعه دروس ششم دبستان
آبی ریاضی پنجم دبستان
جامع دروس عمومی دهم هنرستان
جامع ریاضی (1) دهم هنرستان
جامع حسابداری دهم هنرستان
جامع الکتروتکنیک دهم هنرستان
6 سال کنکور اختصاصی رشته انسانی
مجموعه سوالات کنکور رشته هنر
30 مجموعه سوال دروس عمومی
6 سال کنکور اختصاصی رشته ریاضی
6 سال کنکور اختصاصی رشته تجربی