آبی شیمی (1) دهم تجربی و ریاضی

ارائه ي:
- درخت دانش و فهرست دقيق مباحث
- جمع بندي كليدواژه هاي هر فصل در درخت دانش و مشخص شدن اين كلمات در فصل
- گزيده ي كاملي از مفاهيم و نكات آموزشي در هر مبحث
- تيپ بندي دقيق سؤال ها در چارچوب كتاب هاي جديد و تابع روند آموزشي ساده به دشوار
- مجموعه اي كامل از سؤال هاي آزمون هاي كانون فرهنگي آموزش و تأليفي براي پوشش كامل كتاب درسي جديد
شيمي دهم
- 459سؤال تأليفي از متن، تمرين ها و نمودارها و شكل هاي كتاب درسي جهت پوشش كامل مطالب
- ضريب توازن، به ازاي هر موضوع كتاب 40سؤال در كتاب آورده شده است.
- پاسخهاي تشريحي كامل همراه با تشريح گزينه هاي نادرست و بررسي ساير موارد در سؤال هاي چند عبارتي

ویژگی های مهم کتاب

شابک :

سال نشر: 97

نوبت چاپ :

تیراژ اخربن نوبت چاپ :

دسته بندی کتاب: شیمی آبی

27000 تومان

فایل های مفید مربوط به این کتاب (مشاهده و دانلود)

ویدئو های آموزشی این کتاببا توجه به تغييرات اساسي در كتاب درسي شيمي دهم، بخشي از سؤال هاي كنكورهـاي سـال هـاي قبـل، خـارج از
چارچوب مطالب كتاب هاي درسي جديد شيمي مي باشند و همين موضوع، موجب شده است كـه مجموعـه سـؤال هـاي
كنكورهاي قبلي، بخشي از نيازهاي آموزشي دانش آموزان و داوطلبان كنكور را برآورده سازد.
در اين كتاب، علاوه بر ارائه ي تمام سؤال هاي كنكورهاي قبلي كه مرتبط با متن جديد كتاب هاي درسي هستند، تعداد
قابل توجه ي سؤال آزمون هاي كانون فرهنگي آموزش و تأليفي نيز طراحي و ارائه شده كه نياز دانش آمـوزان را بـه
طور كامل برآورده مي سازند. در ضمن تيپ بندي سؤالات كتاب، موجب دسته بندي شدن انواع مختلف سؤالات در ذهن
دانش آموزان و يادگيري بهتر مطالب مي گردد.

برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت

نظرات رتبه های برتر

این کتاب از بهترین کتاب های چاپ شده در بازار می باشد.

این کتاب برای رشته تجربی هم مفید است.

نظرات

نظر خود را بدهید

شما در حال نظر دادن درباره کتاب علوم هستید.

چه نمره ای به این کتاب می دهید
ضعیف متوسط خوب خیلی خوب عالی
سطح درس
قیمت
ارزش