پرتکرارشیمی (1) دهم تجربی و ریاضی

كتاب سؤالهاي پرتكرار شيمي دهم با استفاده از سؤال هاي 500مدرسه ي سراسر كشـور (عـادي، نمونـه
دولتي و تيزهوشان) تأليف شده است.
ويژگي هاي كتاب:
- فهرست:
فهرستي با كاربرد مشاور محور
- درخت دانش:
درخت دانش ابتداي هر فصل، به همراه كليدواژه ها مخاطب را در دسته بندي مطالب ياري مـي كنـد.
- درسنامه:
در هر فصل در ابتداي هر زيرموضوع، درسنامه اي جامع، مطابق با نياز دانش آمـوزان ارائـه شـده اسـت.

ویژگی های مهم کتاب

شابک :

سال نشر: 96

نوبت چاپ :

تیراژ اخربن نوبت چاپ :

دسته بندی کتاب: شیمی پر تکرار

15000 تومان

فایل های مفید مربوط به این کتاب (مشاهده و دانلود)

ویدئو های آموزشی این کتاب


-سؤالهاي شناسنامه دار:
تمامي سؤالهاي موجود در اين كتاب شناسنامه دار هستند، به اين معني كـه آدرس سـؤال هـا بـر اسـاس
صفحه ي كتاب درسي، جدول و يا شكل كتاب درسي و همچنين نام مدرسه اي كـه سـؤال از آن انتخـاب شـده
مشخص شده است.
تيپ بندي سؤالات كتاب، موجب دسته بندي انواع مختلف سؤالات در ذهن دانـش آمـوزان و يـادگيري بهتـر
مطالب مي گردد.
از 523سؤال اين كتاب، 450سؤال مربوط به امتحانات سال تحصيلي 96-95مدارس سراسر كشـور و 57
سؤال از مدارس تيزهوشان سراسر كشور و 16سؤال تأليفي جهت پوشش كامل مطالـب كتـاب درسـي نيـز
طراحي و ارائه شده كه نياز دانش آموزان را به طور كامل برآورده مي سازند. همچنين ايـن كتـاب شـامل 2
آزمون پاياني نيمسال اول )دي ماه( و 2آزمون پاياني نيمسال دوم )خرداد ماه( است.

برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت

نظرات رتبه های برتر

این کتاب از بهترین کتاب های چاپ شده در بازار می باشد.

این کتاب برای رشته تجربی هم مفید است.

نظرات

نظر خود را بدهید

شما در حال نظر دادن درباره کتاب علوم هستید.

چه نمره ای به این کتاب می دهید
ضعیف متوسط خوب خیلی خوب عالی
سطح درس
قیمت
ارزش