کتاب کار پیام های آسمان (پایه نهم) سوم متوسطه اول

كتاب پيام هاي آسماني نهم، آخرين كتاب از مجموعه ي كتاب هاي پيام هاي آسماني است كـه دانـش آمـوزان درمقطع متوسطه ي اول آن را مطالعه مي كنند. مطالب اين كتاب در ادامـه ي كتـاب هـاي پايـه هـاي هفـتم و هشـتم،داراي مطالب عميق تري است و با توجه به رشد عقلاني دانش آموزان علاوه بر مطالب جديد، برخي مطالب قبلـي تكامل يافته تر ارائه شده است. بر همين مبنا ما نيز كتاب كار پيام هاي آسماني نهم را با ويژگي هاي زير آماده كرده ايم:
1- بخش درسنامه: اين بخش در واقع «در يك نگاه» درس است؛ طوري كه دانش آموز مطالب مهم درس راكه در قالبي جديد و خلاصه ارائه شده است، به ياد مي آورد و مرور مي كند. بيان مطالب به صورت جدول راهكاري است كه در برخي درس ها براي طبقه بندي خلاصه ي مطالب در نظر گرفته ايم.
2- بخش ارزيابي: در اين قسمت كه بخش عمده ي كتاب را تشكيل مي دهـد، دانـش آمـوز را بـا جزئـيتـرين مطالب درس در قالب پرسش هاي متنوع آشنا ساخته ايم به طوري كـه تمـام مطالـب درس تحـت پوشـش قـرار گرفته و به روش های مختلف پرسیده شده است تا دانش آموز پس از مطالعه کامل درس هم بتواند مطالب را در ذهن خود تثبیت کند و هم مطالعه خود را به چالش کشیده و آموخته های خود را ارزیابی کند.

ویژگی های مهم کتاب

شابک : 978-600-00-0551-1

سال نشر: 96

نوبت چاپ : 2

تیراژ اخربن نوبت چاپ : 4000

دسته بندی کتاب: کتاب کار هدیه های آسمان

10000 تومان

فایل های مفید مربوط به این کتاب (مشاهده و دانلود)

ویدئو های آموزشی این کتاب


-

نظر کاربر

برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت

نظرات رتبه های برتر

این کتاب از بهترین کتاب های چاپ شده در بازار می باشد.

این کتاب برای رشته تجربی هم مفید است.

نظرات

نظر خود را بدهید

شما در حال نظر دادن درباره کتاب علوم هستید.

چه نمره ای به این کتاب می دهید
ضعیف متوسط خوب خیلی خوب عالی
سطح درس
قیمت
ارزش