500 سوال تشریحی فیزیک (3) دوازدهم ریاضی

✔ 22سوال به ازای هر موضوع را درر این کتاب تمرین خواهید کرد.
✔ 25 سوال به ازای هر 1 نمره امتحان را در این کتاب تمرین خواهید کرد.
✔ سوال های کتاب به صورت پیمانه های 10 سوالی است.
✔ 500 پرسش تشریحی برای پوشش کامل مطالب
✔ 2آزمون جامع نیم سال اول، 20 نمره ای./ 2آزمون جامع پایان سال، 20 نمره ای.
✔ 23 زیر موضوع مستقل از کتاب دوازدهم
✔ 15 موضوع مستقل از کتاب دوازدهم.

27000 تومان

شابک :
سال نشر: 97
نوبت چاپ : 1
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت