آبی دین و زندگی کنکور

✔ 19 پیمانه ی 10 سوالی:اکثر سوال های این کتاب به صورت پیمانه های 10 سوالی است.
✔ 79 پیمانه ی 20 سوالی: تعداد کمتری از سوال های کتاب پیمانه های 20 سوالی است.
✔ 1770 تست از کنکورهای سراسری داخل و خارج کشور, آزمون های کانون و طراحی شده از کتاب درسی
✔ پاسخ تمام سوال های اندیشه و تحقیق ارائه شده است.
✔ 536 پیام آیه ( بر مبنای کتاب درسی و تفاسیر) و مطابقت های معنایی

65000 تومان

تعداد صفحات 471


شايسته است سپاس و خضوع خود را به درگاه حضرت حق تقديم بداريم كه اين مجال را برايمان فراهم ساخت تا
بتوانيم كار نگارش اين كتاب را به اتمام رسانيم.

بي ترديد كار گروهي از حرف تا عمل موضوعي است كه در اين كتاب به معناي واقعي كلمه تحقق عيني يافت و
اين مهم، ميسر نشد جز با الطاف بي شائبه الهي.
نگارش اين كتاب به جز مراحل حروف نگاري و صفحه آرايي و .... تقريباً در مدت زمان چهار ماه و قريب به هزار
ساعت كار مستمر گروهي شكل گرفت كه شامل ويژگي هايي است كه در ذيل به اختصار به آ نها اشاره مي شود:

1- بخش آيات و روايات كه شامل ترجمه، پيام هاي كتاب درسي، نكات آيات (اعم از نكته هاي كنكور) و
مطابقت هاي معنايي كه با مراجعه به تفاسير معتبر و در قالبي بديع و شكلي كاملاً خلاقانه ارائه شده است تا
دانش آموزان بتوانند به تفكيك، مفاهيم را استخراج كنند. با توجه به اين كه عمده سؤالات كنكور سراسري
مربوط به بخش آيات و ارتباط آن با متن درس و ارتباط دادن آن ها با مفاهيم هر سه كتاب درسي است، سعي
كرديم آيات را با اين رويكرد تدوين كنيم تا نياز داوطلبان عزيز در اين بخش به نحو مقتضي پاسخ داده شود.

2 - در بخش ديگري كه مربوط به درس نامه هاست، بر آن بوديم كه مفاهيم هر درس را به شكل قدم به قدم و با
حفظ محتواي اصلي كتاب درسي و با روشي كاملاً مفهومي و با استفاده از شيوه هاي تدريس در كلاس درس، با
روشي كاملاً جديد پيش روي دانش پژوهان عزيز قرار دهيم. به همين منظور از روش هاي كاربردي هم چون، سؤالي
ديدن متن، طرح سؤالات دو طرفه (رفت و برگشتي) انتخاب واژگان كليدي (به صورت كلمات پررنگ) ارجاع
مفاهيم به تيتر اصلي درس، كشف رابطه علي و معلولي (تابع و متبوع) طبقه بندي مفاهيم در قالب شمارگان يا
قرار دادن (الف- ب- پ) براي سهولت يادگيري، ساختن شرط و مشروط، معادل سازي هاي مفهومي (قرابت هاي
معنايي)، ايجاد و بيان ارتباط مفاهيم با موضوعات ما بعد و ماقبل خود و ارتباط با هر سه كتاب دين و زندگي و
ارائه مهم ترين نكات كنكور و برجسته ساختن سؤالات آخرين كنكور سراسري برگزار شده و .... بهره برده ايم.

3 - از جمله ويژگي هاي برجسته اين كتاب ارائه كامل تمرين هاي كتاب درسي و پاسخ هاي آن اعم از انديشه و
تحقيق، تفكر در آيات، تدبر در آيات، ارزيابي ها و .... با توجه به حذفيات كتاب است.
در پايان برخي از « در يك نگاه »

4 - جهت تسهيل و تسريع در يادگيري داوطلبان عزيز، جداولي را تحت عنوان
درس هاي پرعنوان قرار داد هايم كه به يادگيري دانش آموز جهت به خاطر سپردن مفاهيم كمك خواهد كرد.

5 - در بخش پرسش هاي چهار گزينه اي كه به صورت درس به درس و طبقه بندي شده در پايان هريك از درس ها
آمده است پرسش هاي چهار گزينه اي كنكورهاي سراسري در شش گروه آزمايشي رياضي، تجربي، انساني، هنر و
منحصراً زبان و خارج از كشور به انضمام برگزيده ي سؤالات آزمون هاي سال هاي اخير كانون و سؤالات طراحي
شده توسط گروه مؤلفين جهت پوشش كامل كتاب درسي گنجانده شده است.

بیشتر

بستن


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت