آبی ادبیات کنکور

✔ اکثر سوال های این کتاب به صورت پیمانه های 10 سوالی است.
✔ تعداد کمتری از سوال های کتاب پیمانه های 20 سوالی است.
✔ 663 تست از کنکور های سراسری داخل و خارج کشور
✔ 48 درس نامه جامع موضوعی در بخش های لغت , املا, دستور, آرایه های ادبی و معنی و مفهوم
✔ 431 معنی و مفهوم به صورت مصدری به همراه مثال کاربردی
✔ 13 آزمون ترکیبی, در پایان هر فصل ارائه شده است.

68000 تومان

تعداد صفحات 554


كتابي كه با عنوان ادبيات كنكور فرا روي شماست، ثمره ي تلاش و برنامه ريزي كارشناسان و مؤلّفان كانون
فرهنگي آموزش است كه به عنوان يك مجموعه ي كاملِ سؤال ها ي طبقه بندي شده، مي تواند توانِ علمي و قدرت
استنباط و فهم ادبي دانش آموزان و داوطلبان عزيز را بالاتر برده و آمادگي و آگاهي لازم در پاسخ گويي به
سؤال هاي آزمون هايِ زبان و ادبيات فارسي، به ويژه سؤالات كنكو رهاي سراسري را به همراه داشته باشد.

مؤلّفان كتاب با شناخت كامل از تغيير رويكردهاي نظام جديد آموزش به منظور پاسخگويي هر چه دقيق تر به
نياز هاي دانش آموزان عزيز و فضاي آموزشي، كتاب حاضر به صورت درس به درس و منطبق با اهداف كتا ب هاي
درسي در چند قسمت و به شرح زير تنظيم شده است كه مي تواند در ارتقاي توانمندي داوطلبان عزيز كنكور،
بسيار مؤثّر باشد.

1- ارائه ي درس نامه هاي موضوعي و محتوايي در ابتداي هر درس
با توجه به اقبال عمومي دانش آموزان به مطالعه ي موضوعي درس ادبيات، درس نامه ي ابتداي هر درس به صورت
موضوعي با محوريت نكات كليدي و تعيين كننده در پاسخگويي به انواع سؤا لها و در بخش هاي لغت، املا،
دستور، آرايه هاي ادبي، تاريخ ادبيات و معني و مفهوم تنظيم شده اند. در بخش لغت، معناي واژگان مهم بخش
اعلام و همچنين واژگاني كه در كتاب معني نشده اند، به طور كامل ارائه شده است و در بخش املا هم واژگان مهم
املا و همچنين واژگان هم آوا براي تسلط بيشتر شما ارائه شده است. در بخش دستور و آراي ه هاي ادبي،
جديدترين موضوعات هر درس به همراه مثال هاي آموزشي جهت يادگيري بهتر شما ارائه شده است. در بخش
معني و مفهوم هم كليه مفاهيم كليدي درس به صورت مصدري همراه با مثال كاربردي در كنار هم مرتب شد ه اند.

2 - طبقه بندي موضوعي سؤال ها بر اساس لغت و املا، دستور و آرايه هاي ادبي، معني و مفهوم،
در قالب پيمانه هاي 10 « معني و مفهوم » و « دستور و آرايه هاي ادبي » ،« لغت و املا » تست ها تحت سه عنوان
سؤالي تنظيم شده است كه بر اساس اهميت هر موضوع در هر درس، تعداد پيمانه ها متغير است . با تنظيم
سؤال ها به روش پيمانه هاي – موضوعي، مي توانيد هم به صورت موضوعي تمرين كنيد و هم به كمك فهرست
مشاوره اي اين كتاب در يك نگاه و بر اساس تعداد پيمانه هاي هر موضوع به راحتي با موضوعات پراهميت هر
درس آشنا شويد.

منابع تستي اين كتاب عبارت اند از: پرسش هاي چهار گزينه اي از كنكور هاي سراسري داخل و خارج از كشور تا
سال 97 و پرسش هاي چهار گزينه اي كانون فرهنگي آموزش كه هم چنان در فضاي جديد كتاب هاي درسي قابل
استفاده هستند و پرسش هاي تأليفي جهت پوشش كامل مباحث جديد.

3- ارائه ي سؤال هاي تركيبي در قسمت هاي پاياني هر فصل
در انتهاي هر فصل يك پيمانه 20 يا 10 سؤالي به صورت تركيبي از موضوعات لغت و املا، دستور و آرايه هاي ادبي،
تاريخ ادبيات و معني و مفهوم براي جمع بندي موضوعات تنظيم شده است.

بیشتر

بستننظر کاربران (2)

  • Electrro
    علی قاسمی - کاربر سایت

    من این کتابو با چند تا مارک دیگه مقایسه کردم و انصافا از همشون هم بهتر بود.از لحاظ قیمت هم خوبه چون برای 3 پایه هستش

برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت