10 مجموعه سوال عمومی پایه دهم و یازدهم انسانی

✴ 1000 سوال دروس عمومی در قالب 10 ازمون شبیه سازی شده با کنکور.
✴ 396 سوال منتخب از کنکور های سراسری داخل و خارج کشور
✴ 478 سوال منتخب از آزمون های کانون بر اساس بودجه بندی کنکور
✴ 126 سوال تالیفی از مباحث جدید بر اساس بودجه بندی کنکور

✔ ادبیات :250 سوال شامل / 95 سوال کنکور سراسری و 155 سوال از آزمون های کانون و تالیفی
✔ عربی : 250 سوال شامل / 107سوال کنکور سراسری و 143 سوال از آزمون های کانون و تالیفی
✔ دین و زندگی :250 سوال شامل / 109 سوال کنکور سراسری و 141 سوال از آزمون های کانون و تالیفی
✔ زبان انگلیسی: 250 سوال شامل / 85 سوال کنکور سراسری و 165 سوال از آزمون های کانون و تالیفی
چیدمان سوال ها : منطق انتخاب و چیدمان هر درس در این کتاب بر اساس همان منطق کنکور های سراسری سال های اخیر تنظیم شده است و شما با تمرین مجموعه های این کتاب، با تیپ های مختلف سوال های هر درس در کنکور آشنا می شوید.

32000 تومان

تعداد صفحات 276


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت