عنوان بنر

کتاب کار زیست شناسی 2

هدف از اين كتاب تثبيت و تسلط بر مطالب كتاب درسي است كه نتيجه ي اين تسلط نـه تنهـا موفقيت در امتحان سراسري بلكه موفقيت در كنكور نيز مي باشد. اين كتاب بـه معنـاي واقعـي كتاب كار است آن هم كار فكري تا كار نوشتني. يعني بسياري از سؤال ها نياز به نوشتن يـك يـاچند كلمه دارد اما براي يافتن اين كلمات بايد اندكي تأمل كرد، مطالب را به هم ربـط داد و يـاحتي به كتاب درسي مراجعه نمود و يك بار ديگر آن مطلب را مطالعه كرد.از آنجايي كه هيچ سؤالي خارج از مطالب كتاب درسي طرح نشده است، مؤلفـان بـر ايـن اعتقاداند كه با تكيه بر كتاب درسي و مطالعه ي دقيق آن و تفكر مي تـوان جـواب پرسـش هـاي مطرح شده را يافت لذا اين كتاب پاسخ ندارد.در اين كتاب سعي شده است تقريباً از تمام شكل هاي كتـاب درسـي سـؤال هـايي مطـرح گردد تا دقت شما را به اين شكلها جلب نمايد، هم چنين سؤالها به جـاي آن كـه تشـريحي بـا پاسخ بلند باشند به سوال های متعدد با پاسخ کوتاه تبدیل شده اند تا پاسخ به آن ها نیازمند مطالعه دقیق کتاب درسی باشد.

ویژگی های مهم کتاب

شابک : 978-600-126-122-0

سال نشر: 94

نوبت چاپ : 6

تیراژ اخربن نوبت چاپ : 2000

دسته بندی کتاب: زیست شناسی کتاب کار

فایل های مفید مربوط به این کتاب (مشاهده و دانلود)

ویدئو های آموزشی این کتاب


-

برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت

نظرات رتبه های برتر

این کتاب از بهترین کتاب های چاپ شده در بازار می باشد.

این کتاب برای رشته تجربی هم مفید است.

نظرات

نظر خود را بدهید

شما در حال نظر دادن درباره کتاب علوم هستید.

چه نمره ای به این کتاب می دهید
ضعیف متوسط خوب خیلی خوب عالی
سطح درس
قیمت
ارزش