کتاب های سه سطحی

کتاب سه سطحی، دو ویژگی مهم دارد. نخست، این که سؤال‌ها، در سه سطح تنظیم شده‌اند: سؤال‌های نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر. بنابراین نیمی از دانش‌آموزان، مخاطب این کتاب هستند یعنی دانش‌آموزانی با نمره‌ی بین 14 تا 20 در مدرسه و با ترازهای بیش از 5000 در آزمون‌های کانون. ویژگی‌ دوم کتاب این است که تک تک سؤال‌ها شناسنامه و هویت دارند و براساس آمار و میزان مراجعه در آزمون‌های استاندارد کانون چیده شده‌اند. سؤال‌ها به‌طور سلیقه‌ای و صرفاً براساس نظر اشخاص تنظیم نشده‌‌اند.

کتاب های تابستان

کتاب تابستان ازپنج آزمون تشکیل شده که هر یک از آزمون ها با پیش روی مستقل به مباحث نیم سال اول سال آینده و مباحث سال گذشته می پردازد.هر آزمون از دو بخش نگاه به گذشته (مباحث سال قبل) و نگاه به آینده (مباحث سال آینده) تشکیل شده است. تمامی سوالات کتاب دارای شناسنامه ی مبتنی بر کتاب های درسی می باشند. برای درس های اختصاصی در کتاب درس نامه هایی در نظر گرفته شده تا با مطالعه آن ها بتوانید به سوالات پاسخ دهید. با استفاده از این کتاب هم در مباحث سال گذشته تسلط پیدا می کنید و هم به پیش خوانی سال آینده می پردازید

کتاب های 500 سوالی

در کتاب های 500 سوالی اختصاصی رشته های ریاضی، تجربی و انسانی، که از تازه ترین کتاب های منحصر به فرد کانون است، آسان ترین سوالات شناسنامه دار از آزمون های کانون را گردآوری کرده ایم تا دانش آموزان بتوانند با مشاهده درصد مراجعه به هر سوال و نیز مشاهده درصد پاسخگویی جامعه آماری کانون به سوال مربوطه، کلیدی ترین و آسان ترین سوالات را شناسایی کرده و به تورق و یادگیری سریع مباحث بپردازند. در مقدمه کتاب، تعداد سوالات مطرح شده از هر مبحث در کنکورهای 5 سال اخیر ذکر شده و کمک می کند پرسوال ترین مباحث را شناسایی کرده و تمرکز بیشتری روی آن ها داشته باشید.

کانال های تخصصی تلگرام

تعداد جلد سفارش نحوه ارسال مدت زمان تحویل ثبت سفارش تا ارسال
(ساعات کاری)
زمان سفارش شهر
1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 2 دقیقه

08:55

استان كردستان شهر سنندج

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 2 دقیقه

10:17

استان خوزستان شهر دزفول

4

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

11:01

استان لرستان شهر خرم آباد

7

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

12:28

استان خراسان رضوي شهر تربت جام

1

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

12:29

استان تهران شهر تهران

1

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

12:56

استان آذربايجان غربي شهر سردشت

6

پست پیشتاز

در انتظار تحویل به پست پیشتاز ارجاع به انبار جهت ارسال

13:19

استان هرمزگان شهر بندر کنگ و چارک

3

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

13:34

استان البرز شهر كرج