دی وی دی های جمع بندی

1- جمع بندی تمام مباحث پایه و پیش متناسب با زمان باقی مانده (8 الی 10 ساعت آموزشی) 2- دسته بندی مباحث پایه و پیش و ارائه آن ها به طور خلاصه و مفید 3-مرور سریع تکنیک های تست زنی 4-بررسی و تحلیل موشکافانه سوالات کنکور های سراسری داخل و خارج از کشور

کتاب های 500 سوالی

در این کتاب پرمراجعه‌ترین سؤال‌های آزمون‌های کانون بر اساس آمارهای دقیق جمع‌آوری و توسط گزینشگران باتجربه، ضروری‌ترین‌ها انتخاب شده‌اند.سؤال‌هایی که برای این کتاب انتخاب شده علاوه بر درصد مراجعه بالا، درصد پاسخ صحیح بالاتری نیز داشته است. این سؤال‌ها برای دانش‌آموزان با تمام سطوح درسی ضروری است حتی کسانی که می‌خواهند یک درس را به کلی کنار بگذارند. دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان نیز قبل از شروع سال تحصیلی می‌توانند از این کتاب استفاده کنند.

کتاب های سه سطحی

کتاب سه سطحی، دو ویژگی مهم دارد. نخست، این که سؤال‌ها، در سه سطح تنظیم شده‌اند: سؤال‌های نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر. بنابراین نیمی از دانش‌آموزان، مخاطب این کتاب هستند یعنی دانش‌آموزانی با نمره‌ی بین 14 تا 20 در مدرسه و با ترازهای بیش از 5000 در آزمون‌های کانون. ویژگی‌ دوم کتاب این است که تک تک سؤال‌ها شناسنامه و هویت دارند و براساس آمار و میزان مراجعه در آزمون‌های استاندارد کانون چیده شده‌اند. سؤال‌ها به‌طور سلیقه‌ای و صرفاً براساس نظر اشخاص تنظیم نشده‌‌اند.

کتاب های تابستان

کتاب تابستان ازپنج آزمون تشکیل شده که هر یک از آزمون ها با پیش روی مستقل به مباحث نیم سال اول سال آینده و مباحث سال گذشته می پردازد.هر آزمون از دو بخش نگاه به گذشته (مباحث سال قبل) و نگاه به آینده (مباحث سال آینده) تشکیل شده است. تمامی سوالات کتاب دارای شناسنامه ی مبتنی بر کتاب های درسی می باشند. برای درس های اختصاصی در کتاب درس نامه هایی در نظر گرفته شده تا با مطالعه آن ها بتوانید به سوالات پاسخ دهید. با استفاده از این کتاب هم در مباحث سال گذشته تسلط پیدا می کنید و هم به پیش خوانی سال آینده می پردازید

کانال های تخصصی تلگرام

تعداد جلد سفارش نحوه ارسال مدت زمان تحویل ثبت سفارش تا ارسال
(ساعات کاری)
زمان سفارش شهر
2

پیک درون شهری نمایندگی

در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی 1 دقیقه

15:13

استان تهران شهر تهران

3

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 1 دقیقه

11:03

استان تهران شهر انديشه

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 2 دقیقه

13:03

استان مازندران شهر عباس آباد

1

پیک درون شهری نمایندگی

در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی 2 دقیقه

13:03

استان خوزستان شهر اهواز

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 2 دقیقه

10:29

استان خوزستان شهر آبادان

1

پیک درون شهری نمایندگی

در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی 2 دقیقه

13:15

استان تهران شهر تهران

1

پیک درون شهری نمایندگی

در حال ارسال توسط پیک درون شهری نمایندگی 2 دقیقه

13:02

استان تهران شهر تهران

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 2 دقیقه

14:52

استان مركزي شهر تفرش

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 3 دقیقه

12:21

استان گيلان شهر آستارا

1

پست پیشتاز

در حال ارسال توسط پست پیشتاز 4 دقیقه

11:50

استان خراسان شمالي شهر بجنورد

1

پست سفارشی

در انتظار تحویل به پست سفارشی ارجاع به انبار جهت ارسال

15:04

استان آذربايجان غربي شهر پيرانشهر

2

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

15:26

استان آذربايجان شرقي شهر ميانه

1

پیک درون شهری نمایندگی

در انتظار تحویل به پیک درون شهری نمایندگی ارجاع به نمایندگی جهت ارسال

16:49

استان کرمانشاه شهر كرمانشاه